Authentic Yoga

Authentic Yoga Journeys er formet som reiser i kropp og sinn, basert på Sattva Yoga praksis. De byr på et møte med Yogaens tidløse visdom og kan gi deg økt innsikt i ditt eget vesen. Ordet Sattva betyr hel og balanse. Timene kan gi deg en økt opplevelse av intensitet og frihet, stillhet og tilstedeværelse via ulike yogiske teknikker som dynamisk bevegelse via Hatha Asanas (fysiske stillinger), pranayamas (pusteøvelser), Kriyas (energetiske øvelser), Mantras (lyd), mudras (bestemte fingerposisjoner), fri bevegelse og meditasjon. Det er ingen nivåer eller restriksjoner, du tar utgangspunkt i deg selv og der du er.

Authentic Yoga timene er aldri like, de er kreative, dynamiske, unike og formet for utvikling. Disse reisene har intensjon om å bidra til ekspansjon, åpne opp, tøye både kropp og sinn. Disse reisene handler om indre arbeid med vår fysiske kropp som verktøy, om selve opplevelsen og mestring. Følg med på nettsiden for tidspunkter for aktuelle tidspunkter og tilbud.