Yoga - kort fortalt

Med Yoga menes enhet. Enhet og sammensmelting av kropp, sinn og sjel. Praktisering av det som kalles Yoga er i realiteten og tradisjonelt sett en prosess for bevissthets utvikling og opplysning, der ulike øvelser utføres som forberedelse til meditasjon. Forberedelse av både kropp og sinn til å smelte sammen med sjel. Yoga er altså en tilstand, ikke en metode. Men for enkelhetens skyld beskrives Yoga ofte også som prosessen som fører til tilstanden. 

Yoga har på mange måter blitt misforstått i vesten der det har blitt markedsført som en treningsmetode, og det er riktig at de fysiske effektene av Hatha Asanas (fysiske stilinger) kan gi en sterkere, smidigere og mer veltrent kropp og det er også en ønsket effekt. Yoga er helhetlig ivaretagelse av både kropp, sinn og sjel. Men Yoga er ikke treningen i seg selv, det er tilstanden. En trent kropp er en av bieffektene, tilstanden er det vesentlige. 

Det er uunngåelig å snakke om Yoga uten å bringe inn energi. Grunnforståelsen ar et alt som eksisterer består av energi og det er dette vi jobber med når vi praktiserer. Den energetiske delen av mennesket består her av 7 energihjul (chakraer) som reiser seg fra bunnen av ryggraden opp til toppen av hodet, disse energihjulene innehar ulike egenskaper og vekkes opp ved å praktisere. Utgående fra disse energihjulene finnes energibaner, også kalt nadier (72.000 stk). Dette er nært knyttet til vårt nervesystem. Når vi praktiserer så påvirker vi de kroppslige prosessene helt ned på cellenivå. Det er vitenskapelig studert og dokumentert (Medisinsk Yoga = Kundalini-Yoga). 

I Yogaens verden består vi av et enormt nettverk av energi og elektrisitet. Når vi praktiserer så påvirker vi dette nettverket, det blir mer sensitivt og sterkere og det henger sammen med vår fysiske kropp og vårt nervesystem som også blir sterkere og mer sensitivt, dette henger igjen sammen med sansene våre som forsterkes når i praktiserer (Syn, hørsel, lukt, smak, berøring, magefølelse/intuisjon). Vi praktiserer for å forberede kroppen og sinnet på å både generere energi og ta imot økt mengde energi, og vekke opp en spesifikk kraftfull energi, også kalt Kundalini. I forbindelse med oppvekking av denne energien så kan ulike opplevelser komme, alt avhengig av deg og din prosess. Kundalini energien reiser seg opp fra rotchakraet (1. energihjul ved basen av ryggraden) opp gjennom de neste chakraene til Sahasrara - toppen av hodet (7. chakra). 

Det finnes ulike retninger innen praktiseringen av Yoga; Kundalini – yoga, Bhakti - Yoga, Ashtanga – yoga for å nevne noen. Jeg vil omtale Sattva Yoga som er det jeg er kjent med og som inkluderer alle de ulike retningene og som tar for seg alle aspektene av tradisjonell praksis, inkludert Kundalini-tantra. 

Sattva Yoga består av Hatha Asanas (fysiske stillinger), Kundalini Kriyas (energetiske og repeterende øvelser, med og uten ulike pusteteknikker, mudraer og mantra), Pranayamas (pusteøvelser), Mudraer (eks. ulike fingerposisjoner) og meditasjon. I Tillegg finnes elementer av Tai Chi, Marshal arts, Chi og Sufi-bevegelser samt fri bevegelse. Sattva Yoga er formet som Journeys (reiser) der alle disse elementene tas inn, de er ulikt satt sammen for ulike formål. 

Kort fortalt: Ved pranayamas og Kundalini-kriyas vekker vi opp energi og forbedrer evnen til å fokusere «innad» i kropp og sinn, selve øvelsene tjene ulike formål som å hjelpe kroppens egne egenskaper for å rense ut og distribuere energi, øke nervesystemets egenskaper til å ta imot energi og balansere nervesystemet til å håndtere denne energien. Ved Hatha Asanas distribuerer vi den energien vi har jobbet opp, prosessene som de ulike pranayamas og kriyas har igangsatt får «virke». I meditasjon roer vi ned nervesystemet, fokuserer på her og nå øyeblikket og øver på å gå bakenfor «egoet», altså tankene og oppfatningene vi har. Her kan opplevelser komme. Gjennom de ulike øvelsene kan man ha ulike opplevelser, noen pranayamas og Kriyas er meditative og kan derfor føre deg inn i en meditativ tilstand der man befinner seg i selve opplevelsen. Da kan et øyeblikks erfaring være en sammensmelting av nettopp kropp, sinn og sjel. Det kan oppstå en stillhet i den intense repeterende øvelsen, eller den rolige meditative øvelsen. Altså stillhet i bevegelse, eller bevegelse i stillhet. 

Grunnen til at man ofte føler seg bedre etter en time med helhetlig praksis er at alle disse prosessene reelt påvirker deg både fysisk og mentalt. Det helt sentrale innen praktiseringen er at din realitet er formet av opplevelsen, jo mer motstand du kjenner, jo større er ofte gevinsten når du bryter igjennom, og det er din opplevelse, ingen er lik deg i sammensetning. Opplevelsen er unik for akkurat deg. 


Når det gjelder undervisning i Yoga finnes det utallige lærere og retninger, det viktigste er at du finner den retningen som passer deg, som utfordrer deg på alle plan. Yoga er ikke kun for strekk og tøy, det er for å utfordre deg på det du trenger, formet for at du skal bryte igjennom egne begrensninger, formet for utvikling. Og det er det som gjør det så gøy. Sattva Yoga er ikke for å tilfredsstille egoet, det er for å få deg ut av egoet, for ekspansjon. For på denne måten å få innsikt i selvet – hvem og hva du er. 

Etter noen år med egen praktisering, undervisning og erfaring gjennom timer med andre lærere har jeg funnet min egen stil der praktiseringen presenteres på en usminket måte. For meg har det vært viktig å undervise på en måte der opplevelsene er det sentrale, med minst mulig påvirkning av faktorer som kultur, samfunn eller grupper, av mine eller andres definisjoner eller opplevelser. Enden på visa er at Yoga kun kan oppleves av den enkelte. 

Om det for deg er et ønske om stressreduksjon, fysisk avspenning og tilheling så er det flott. Om det er for fysisk trening og utholdenhet så er det også flott. Sattva Yoga kan definitivt tilby deg alt dette. Sattva Yoga kan i tillegg tilby noe langt mer, alt avhengig av hva du er klar for og hvor villig du er til å utfordre deg selv for videre vekst og ekspansjon. Det er du som har «kontrollen» og evnen til å forme din egen opplevelse og utvikling.