Meditasjon

Meditasjon er helt sentralt i Yoga, det er her gullet hentes i form av økt bekjentskap til eget sinn, bevissthet og person. Det er her foreningen av av kropp, sinn og sjel kan oppleves. Tradisjonelt er meditasjon satt i sammenheng med høyere bevissthet og opplysning. Jeg tenker på det som å lyse opp, eller belyse absolutt alle aspekter av egen bevissthet, bli bedre kjent med egen bevissthet og dermed meg selv, alt hva jeg har i meg som menneske. Det betyr at jeg ikke gjør noe motstand mot hva som enn dukker opp, alt er tillatt og tas vennligsinnet imot. Det handler om å slippe den mentale kontrollen, det som prøver å holde ting i faste rammer. På denne måten blir jeg kjent med «styrker og svakheter», lærer å ikke definere dette på noen måte, men heller bevitner og kjenner på det som kommer, for deretter å gi slipp på det. Gjennom denne prosessen blir det mer ro i sinnet som tillater ulike og unike opplevelser.

Oftest er meditasjon forbundet med stillesitting i en komfortabel stilling og bruk av ulike teknikker (det finnes mange ulike tradisjoner og teknikker). I den yogiske tradisjonen jeg er kjent med benyttes ulike pusteteknikker (pranayamas) og energetiske øvelser (Kriyas) som forberedende til selve meditasjonen, samt personlig mantra som benyttes som en del av meditasjonen. Første del bidrar til å roe ned nervesystemet. Det forberedes til en stund dedikert til øyeblikket som er her og nå. Det er noen faktorer som meditasjon naturlig bidrar til:

·     Korreksjon av sinnet

·     Opplevelser av ulike aspekter, eller deler av bevisstheten

·     Et sterkere og samtidig mer sensitivt nervesystem

Opplevelsen av å undervise i meditasjon samt egen personlig erfaring tilsier at folk flest er lite bevisst hvor mye- eller lite som foregår i topplokket i det daglige. Vi har på mange måter blitt vant med høy aktivitet fordi det er hva vi er oppvokst med, og som er forventet fra omgivelsene, vi utfører oppgaver og gjøremål vi har lært (som går på autopilot), uten å være helt og holdent tilstede i øyeblikket, mens tankene ofte vandrer omkring alt annet enn øyeblikket. Eller vi er ubevisste i øyeblikkene der vi er fysisk tilstede mens vi rent mentalt «blokkerer» ute det omgivelsene gir oss av informasjon, det blir statisk og man detter ut av øyeblikket som er. På mange måter er det hva vi er lært opp til. Vi kjenner ikke til så mye annet enn hva vi har lært og erfart. 

Når jeg til å begynne med startet egen meditasjonspraksis så var jeg overraket over hvor mye tanker som rullet og gikk, ganske så kontinuerlig. Den ene tanken erstattet den andre. Gjennom meditasjon blir man kraftig bevisstgjort kvaliteten av disse tankene og tankemønstrene, de aller fleste verdiløse og lite konstruktive. Det er her korreksjon av sinnet kommer inn. Med tid og stund lærer man seg å gå bakenfor disse tankene og bevitne de, man identifiserer seg ikke med tanken, den er der, men opplevelsen er at du er ikke tanken, men heller den som bevitner tanken. For hvem er det ellers som opplever eller «ser» tanken? Jeg observerer, bevitner og gir slipp, jeg dytter ikke unna eller prøver å «kontrollere» tanken. 

Tankene våre omhandler oftest fortid og fremtid, mens det som faktisk er reelt - er her og nå, i opplevelsen av å være. Tankene- og dermed mye av følelseslivet vårt formes også av tidligere erfaringer og opplevelser, om du har lagt merke til det. Dette former videre de ulike tankemønstrene våre, derav blir vi gående i de samme mønstrene år etter år, vi har de samme behovene, de samme selvpålagte begrensningene, reagerer på samme måte på de samme tingene, triggerne og irritasjonene etc. Når man ser disse mønstrene kan man gjøre noe med dem, men man må først se de selv og deretter korrigere de og gi slipp. Med jevnlig praktisering så kan man bevitne tankene og mønstrene og deretter korrigere de og gi slipp. Gjør man dette kontinuerlig så forsvinner flere av tankene i meditasjon og det oppstår en større opplevelse av stillhet og frihet og dermed av øyeblikket. Ting som tidligere var triggere eller irritasjon forsvinner. Du forstår at det er du som har nøkkelen og kraften til å forme din egen opplevelse av ditt liv. Det er både psykologi og mental trening i meditasjon.

Når man setter seg ned i meditasjon, i ro og stillhet, så kan det til å begynne med oppleves som ubehagelig fordi man da er i en prosess der man lærer å ikke identifisere seg med, men heller observere og bevitne hva som oppstår. Man må trene opp en «muskel» for å oppleve noe som er helt grunnleggende for oss alle, opplevelsen av vår eksistens, som også kan beskrives som en dynamisk stillhet. Vi har altså kun øyeblikket som er her og nå, alltid. Forstå det den som kan. Opplevelsene i meditasjonene kan være varierte, det er av og til ting i sinnet som trengs å bevitnes og gis slipp på (mønstre), andre ganger opplevelser som gir meg troen på av består av så mye mer enn hva vi «tror». Det er her opplevelser av ulike aspekter, eller deler av bevisstheten kommer inn. Med jevnlig praktisering av meditasjon, jo mer «tom» man på mange måter blir, jo mer tilstedeværende i øyeblikket man er bakenfor tankene, jo større er sannsynligheten for opplevelser i meditasjon av din egen bevissthet, en høyere bevissthet (vil omtales ved et senere innlegg). 

Praktiseringen jeg er kjent med og underviser i bidrar til et langt mer stabilt og sterkt nervesystem som tåler mer, samtidig som at sensitiviteten øker. Dette gjør erfaringsmessig at man ikke nødvendigvis faller ut, blokkerer opplevelser eller situasjoner eller kjenner at ting er overveldende, men heller evner å være mer intenst tilstedeværende og «fange» opp mer i øyeblikkene, sortere ut det som er relevant og la resten være. Man kan på denne måten erfare at sensitiviteten kan være din styrke. Et sterkt nervesystem er her essensielt for å kunne klare ta imot unike opplevelser og energi (kundalini – se innlegg om Yoga). 

Meditasjon er en kontinuerlig prosess for vekst, utvikling og ekspansjon. Det krever dedikasjon og kontinuitet for «resultater». Meditasjon kan tjene mange formål, blant mange kjent for å gi mer ro og stressreduksjon i hverdagen (mindfulness – meditasjon). Effektene av meditasjon er også vitenskapelig dokumentert og studert, spesifikke teknikker bidrar til positiv utvikling i hjernen og sentralnervesystemet, reduksjon av stress, engstelse og depresjon. Meditasjon er tradisjonelt og opprinnelig en form for bevissthets - utvikling ved selvrealisering (realisering eller innsikt i selvet) som hjelper deg lenger inn i forståelsen av din egen opprinnelse, selve eksistensen (opplysning).