Om Authentic Yoga


Authentic Yoga ble til som en visjon om å bidra til økt bevissthet hos den enkelte, som en naturlig del av personlig vekst og utvikling. Økt bevissthet i eget liv via praktisering av Yoga og meditasjon. Authentic Yoga er drevet av meg (Nina) som er utdannet Sattva Yoga lærer (500 RYT) og har mange års erfaring fra arbeid i norsk helsevesen. Mye av denne erfaringen har bidratt til ønsket om å jobbe med stress- og belastnings reduserende teknikker som er effektive og virksomme.

Jeg tilbyr undervisning i Yogaens eldgamle visdom tilpasset den verdenen og tiden vi lever i her i vesten. Vi lever i en verden der tendensen er blitt mer ytrestyrt. Teknikkene du lærer lar deg styre din verden innenifra. Du står sterkere i deg selv, tar bevisste og dermed bedre valg, opplever større ro, fokus, konsentrasjon, vitalitet og velvære.

Kjernen i Authentic Yoga er nettop autentisk, helhetlig og ekte Yoga slik den er og var fra opprinnelsen, bestående av alle aspektene av holistisk og balansert Yogapraksis.

Praktiseringen har sitt opphav fra den vedantiske og tantriske tradisjonen i Himalaya, gjennom Sattva Yoga Academy med Anand Mehrotra som mester og grunnlegger.

Jeg tilbyr kurs, workshops og retreats i Sattva Yoga og Sattva meditasjon, samt privattimer i meditasjon, herunder persolig sadhana med oppfølging for de som ønsker en personlig og regelmessig praksis.